Disclaimer

Het Gouden Vijltje heeft de inhoud van deze website met zorg samengesteld, maar garandeert niet zonder meer de correctheid van de informatie. Wanneer Het Gouden Vijltje of bezoekers van de site onmiskenbare fouten of onvolledigheden constateren en Het Gouden Vijltje daarvan op de hoogte stellen, wordt overgaan tot correctie of aanvulling.

 

Het Gouden Vijltje zal deze website naar vermogen zo actueel mogelijk houden. Informatie kan echter na verloop van tijd verouderd of niet meer geheel juist zijn en/of niet tijdig vervangen. Het Gouden Vijltje aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van informatie van deze website.

 

Teksten, lay-out, afbeeldingen, artikelen en overige items op deze site vallen onder het auteursrecht van Het Gouden Vijltje en Digital Ink Webdesign. Kopieƫren en/of aanpassen ervan is niet toegestaan. Mocht u toch gebruik willen maken van materiaal van deze website, kan dat enkel en alleen na het verkrijgen van schriftelijke toestemming door genoemde partijen. Uiteraard mag u informatie van deze website downloaden en/of afdrukken voor persoonlijk gebruik.

 

Wanneer u zich registreert op deze site of contact zoekt via de site, bijvoorbeeld door een nieuwsbrief aan te vragen of een email te sturen, kan het zijn dat wij u vragen een paar gegevens in te vullen. Deze informatie wordt niet aan derden doorgegeven (met uitzondering van een verplichting vanuit een overheidsinstantie). Uw informatie en persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt in verband met onze eigen service aan u als bezoeker en als klant van Het Gouden Vijltje.

 

Deze website bevat soms links naar websites of naar webpagina's van anderen. Het Gouden Vijltje heeft geen zeggenschap, noch enige controlemogelijkheid ten aanzien van de inhoud van deze websites en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden, waarnaar en link is gemaakt.

 

Het Gouden Vijltje is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en of de inhoud van de informatie op deze website.

 

Het Gouden Vijltje is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van Het Gouden Vijltje is verkregen.